Az ember és természeti környezete harmóniájának tartós megbomlása az elmúlt egy-két évtizedben tudatosult az ipari társadalomban élő népesség számára. Ma már elfogadott, hogy fenntartható fejlődés a környezet további terhelésével nem lehetséges. Ez a felismerés állította előtérbe a környezetvédelem eszméjét és teremtette meg az új gazdasági szolgáltató ágazatot.

A VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. küldetésének tekinti részvételét a környezet rehabilitációját elősegítő kármentesítési és rehabilitációs tevékenységekben, valamint környezetkímélő technológiák fejlesztésében és terjesztésében.

A VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. figyel a környezeti kármentesítés és vízgazdálkodás szakterület jogszabályaiban és a projektekre vonatkozó hatósági előírásokban meghatározott feltételek következetes biztosítására. A szabályozások változásairól és a szakterület aktuális információiról folyamatosan tájékoztatja partnereit is. A társaság évente értékeli saját és partnerei tevékenységeit, minőségi, környezeti, munkahelyi biztonság és egészségvédelmi teljesítményét és üzleti elképzeléseibe integráltan meghatározza minőségi, környezeti és munkahelyi biztosnág és egészségvédelmi célkitűzéseit.

Mindezt azzal a meggyőződéssel teszi, hogy működésével, erőfeszítésével, fejlesztési tevékenységével közreműködik egy élhetőbb, egészségesebb, természetközelibb élettér megvalósításában oly módon, hogy egyidejűleg biztosít megélhetést és szakmai perspektívát dolgozóinak, elégedettséget és megnyugvást megbízóinak.

Aláírás

Bartal György
Ügyvezető