Környezeti monitoring, állapotértékelés

  • Akkreditált talaj és talajvíz mintavétel
  • Teljes körű környezeti monitoring rendszer kialakítás és működtetés, állapotértékelés
  • Kármentesítési program során a szennyeződés csökkenésének független ellenőrzése
  • Akkreditált felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg és hulladék mintavétel
  • Tényfeltáró vizsgálatok végzése szennyezett területeken
  • Környezeti monitoring rendszerek tervezése, kialakítása és üzemeltetése
  • Megfigyelő kutak tervezése, vízjogi engedélyeztetése
  • Megfigyelő kutak időszakos mintavétele, vizsgálati eredmények geostatisztikai értékelése és jelentéskészítés
  • Kármentesítés során a szennyeződés csökkenésének független ellenőrzése

Referencia munkák