Felmérés, tervezés, kivitelezés, üzemeltetés

 • Környezeti állapotértékelés
 • Előzetes környezeti vizsgálat
 • Környezeti hatásvizsgálat
 • Egységes Környezethasználati Engedélyeztetés (IPPC)
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat
 • Környezeti tényfeltárás (talaj- és talajvíz szennyezés feltárása)
 • Környezeti kockázatelemzés
 • Kármentesítési műszaki beavatkozási tervkészítés
 • Vízjogi (létesítési, fennmaradási, üzemeltetési) engedélyezési tervkészítés
 • Hulladékgazdálkodási tervkészítés
 • Önellenőrzési, monitoring, vízminőség, kárelhárítási tervkészítés
 • Szennyezőanyag elhelyezés engedélyeztetése
 • Létesítmények bontási munkálatainak engedélyeztetése, környezetvédelmi felügyelet
 • Ivó- és termálvíz feltárás, vízbázis diagnosztika, védelem
 • Vízellátási, csatornázási, vízrendezési ( csapadékvíz elvezetés, belvízrendezés, mezőgazdasági vízellátás) tervkészítés
 • Vízi műtárgyak és kikötők tervezése, árvízvédelem, folyószabályozás
 • Vízgyüjtő-gazdálkodási terv készítése

Víznyerés, ipari és kommunális víztisztítás

Technológia tervezés, kivitelezés, üzemeltetés

 • Kútfúrás, kútkiképzés
 • Víztisztítás, vízkezelés
 • Vízrendszerek technológiai optimalizálása
 • 5000 lakosegyenérték alatti kommunális szennyvíztisztítás
 • Ipari szennyvíztisztítás

Talajvízszint- szabályozás, tározók, tavak és medencék létesítése

Tanácsadás, tervezés, kivitelezés

 • Talajvízmozgások modellezése, talajvízdúsítás, szivárgók
 • Mélyépítési munkagödör körülhatárolás (szádlemez), munkagödör, közmű, kábel és csatornaárok víztelenítés
 • Vízépítési kivitelezés
 • Veszélyes hulladéktároló, üzemi gyűjtőhely, mezőgazdasági hulladéktározó, kommunális hulladéklerakó, csapadékvíz, hűtő és technológiai víz elhelyezését szolgáló tó és medence kialakítása és szigetelése, sérült szigetelés javítása
 • Látványtavak szigetelése természetes ásványi és mesterséges szigetelőanyagokkal

Referencia munkák