• ME-É Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése
 • ME-G Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése
 • ME-M Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése
 • ME-VZ Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése
 • MV-B Bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
 • MV-É Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
 • MV-ÉG Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése
 • MV-KÉ Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
 • MV-M Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése
 • MV-VZ Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése
 • MV-VZ-R Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület)
 • SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 • SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 • SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 • SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 • SZVV-3.1. Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
 • SZVV-3.2. Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
 • SZVV-3.3. Víztisztítás
 • SZVV-3.4. Szennyvíztisztítás
 • SZVV-3.5. Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
 • SZVV-3.6. Vízépítési nagyműtárgyak
 • SZVV-3.7. Hidraulikai szakértő
 • SZVV-3.8. Vízgépészet
 • SZVV-3.9. Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
 • SZVV-3.10. Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
 • Épületek energetikai tanúsítása
 • VZ-TEL Települési víziközmű tervezése
 • VZ-TER Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
 • VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése

Tanúsítványok

 • G-K-V Gépipari technológia - technológiai szerelés részszakterület
 • G-P-T Gépészeti tervezés