Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetségének tagja
 
 

Környezetvédelmi és vízgazdálkodási tervezés

A VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. környezetvédelmi és vízgazdálkodási tervezői és szakértői szolgáltatásai:

 • környezeti hatásvizsgálat
 • meglévő telephely környezetvédelmi engedélyeztetése (környezetvédelmi felülvizsgálat)
 • egységes környezetvédelmi engedélyeztetés (IPPC)
 • környezeti állapotértékelés
 • talaj és talajvíz szennyezés feltárása
 • környezeti kockázatelemzés
 • kármentesítési műszaki beavatkozási tervkészítés
 • építési és vízjogi engedélyezési tervkészítés
 • hulladékgazdálkodási tervkészítés
 • önellenőrzési, monitoring és vízminőségi kárelhárítási tervkészítés
 • szikkasztás, szennyezőanyag elhelyezés engedélyeztetése
 • új beruházás során létrejövő telephelyek környezetvédelmi engedélyeztetése
 • létesítmények bontási munkálatainak engedélyeztetése, környezetvédelmi felügyelet

A szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi keretek megismeréséért olvassa el a letölthető szolgáltatási ismertetőt és tekintse meg a szakterületi referenciák jegyzékét.
Konkrét igénye esetén keresse meg a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. szakembereit, akik készséggel állnak rendelkezésére!


Segdprogram a letlthet tartalmak megtekintshez.